Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Inspektor w Dziale Inwestycji

Firma: ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH miejsce pracy: Szczecin

Ogłoszenie numer: 5036391, z dnia 2021-06-29

DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

(44) Inspektor 1 etat

w Dziale Inwestycji

Inspektor w Dziale Inwestycji

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

 

Opis stanowiska

Zakres zadań na ww stanowisku:

 1. Analizowanie dokumentacji projektowej.

 2. Przygotowywanie wycen i kosztorysów w zakresie remontów lokali mieszkalnych, użytkowych i remontów budynków mieszkalnych i użytkowych.

 3. Opracowywanie przedmiarów robót na podstawie dokumentacji projektowej.

 4. Kierowanie zapytań ofertowych do wykonawców i dostawców branżowych.

 5. Przygotowywanie dokumentów do procesu przeglądu projektu/ oferty.

 6. Sporządzanie zestawień porównawczych otrzymanych ofert i ich analiza.

 7. Weryfikowanie i opiniowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej w zakresie remontów i modernizacji lokali i budynków.

 8. Prowadzenie ścisłej współpracy z innymi działami ZBiLK.

Warunki pracy na stanowisku:

 • Podstawowy system czasu pracy.
 • Praca przy monitorze ekranowym.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagania

Wymagania niezbędne

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Wykształcenie średnie i co najmniej 5 lat ogólnego stażu pracy lub wyższe i co najmniej 4 lata ogólnego stażu pracy

6. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

- dobra obsługa komputera: (pakietu MS Word, Excel)

Wymagania dodatkowe

1. Uprawnienia budowlane w jakiejkolwiek specjalności i zakresie będą dodatkowym atutem.

 

Wymagane dokumenty

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

2. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem.

3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach ( kursy, szkolenia).

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).

6. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

7. Oświadczenie kandydata potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego ( poświadczone własnoręcznym podpisem).

8.Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (poświadczone własnoręcznym podpisem) .

9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (poświadczone własnoręcznym podpisem) .

10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZBiLK(poświadczone własnoręcznym podpisem).

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.


Pozostałe oferty pracy w firmie ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH
Etat Zastępca Głównego Księgowego w firmie: ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH miejsce pracy: Szczecin 15-10-2021
Etat Inspektor ds. Zamówień Publicznych w firmie: ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH miejsce pracy: Szczecin 15-10-2021
Etat Specjalista ds Zamówień Publicznych w firmie: ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH miejsce pracy: Szczecin 16-07-2021
Etat Kierownik Działu Inwestycji w firmie: ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH miejsce pracy: Szczecin 29-06-2021
Etat Inspektor w Dziale Inwestycji w firmie: ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH miejsce pracy: Szczecin 29-06-2021

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 29-06-2021
Wyświetleń: 62